نمایش همه محصولات

Excel is a world-class premium performance end-to-end infrastructure solution - designed, manufactured, supported and delivered - without compromise

اکسل یکی از مطرح ترین برندهای تولید محصولات پاسیو شبکه در اروپا می باشد و دارای کارخانجات متعددی در تمام دنیا می باشد، این برند پروژه های اجرایی با محصولات تولیدی خود را بمدت 25سال گارانتی می نماید.

هپیران توزیع محصولات این تولیدکننده انگلیسی را در ایران بعهده دارد.